KCC Solvärme

Artikelnummer: Se Produktblad för paketlösningar

Solvärme är gratis och miljövänlig energi. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solstrålningen omvandlas till el.

Med KCCs lättskötta solvärmesystem får du gratis och miljövänlig energi.

Solvärmeanläggningar är mycket enkla att sköta. När systemet har installerats styrs det av en reglercentral och fungerar helt automatiskt. Anläggningarna är konstruerade så att de varken ska kunna frysa eller koka. Några omställningar behövs inte, varken på hösten eller på våren, den årliga tillsyn som krävs är minimal. Driftkostnaderna är låga.

Solvärmesystemet har få rörliga delar och lång livslängd.

Våra KCC solvärmepaket är godkända för bidrag, Solar Keymark, och finns med på SP hemsida över förteckning över bidragsgodkända solfångare. Läs mer

Solfångare kan i regel monteras på taket till det hus som ska ha värmen, eller på en sido- byggnad, t ex garaget. De kan också vara fristående på marken eller helt integreras i taket.

» Produktblad KCC Solvärme paketlösningar
» Kompletterande monteringsanvisningar för KCC solvärme (2010)
» Produktblad VILPE Solar genomföringssats
» Manual KCC Solvärme
» Produktblad a-collection presskopplingar
» Produktblad Armaflex (tillbehör till KCC solvärme)
» Solvärme för bostäder. /Byggforskningsrådet